మీ”ఢీ'”యా వార్

రసవత్తరంగా జూబ్లీ హిల్స్ socity ఎన్నికలుఆసక్తి రేపుతున్న ఉద్దండుల పోరుకొందరి గుత్తాదిపత్యం పై కమిటీ సభ్యుల అసంతృప్తి. జూబ్లీహిల్స్ సొసైటీ ఎన్నికల్లో…