కరోనా : సానియా మీర్జా భావోద్వేగం

కరోనా మహమ్మారి  ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతీ  ఒ‍క్కరినీ గడ గడలాడించింది. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా.. ఎపుడు.. ఎక‍్కడనుంచి ఎలా వస్తుందో అనే భయం సామాన్యుల…