సోనాలికా కొత్త రికార్డులు సృష్టించింది..!

*దేశీయంగా ఒక లక్ష ట్రాక్టర్ల అమ్మకాలు మైలురాయి అధిగమించింది మరియు కేవలం 11 నెలల్లో అత్యధిక అమ్మకాల మైలురాయినీ అధిగమించింది ప్రతినెలా…